Akademia Inwestycji Szerokopasmowych

Akademia Inwestycji Szerokopasmowych


Informacje ogólne

 • Za organizację szkoleń odpowiada Audytel S.A.
 • Projekt obejmuje 68 jednodniowych szkoleń tematycznych.
 • Szkolenia prowadzone są w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w trybie online w czasie rzeczywistym za pomocą elektronicznej platformy ClickMeeting (dalej „platforma”) pozwalającej na dwukierunkową transmisję za pomocą sieci Internet dźwięku i obrazu w czasie rzeczywistym oraz udostępnianie również w czasie rzeczywistym podglądu prezentacji multimedialnych.
 • Platforma jest wyposażona w czat (ang. chat), na którym użytkownicy będą mogli przekazywać sobie wiadomości tekstowe.
 • Korzystanie przez uczestników szkoleń z platformy nie wiąże się z koniecznością instalacji odpłatnego oprogramowania. Uczestnicy korzystający z platformy nie są obciążani dodatkowymi kosztami i nie jest konieczna wcześniejsza rejestracja na platformie.
 • Uruchomienie platformy na komputerze uczestnika nie wymaga instalowania na jego komputerze żadnych dodatkowych programów, apletów i pluginów (w tym Java). 
 • Platforma poprawnie uruchamia się i działa na przeglądarkach internetowych: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome – w najnowszych wersjach.
 • Liczba godzin w ramach jednego dnia każdego szkolenia wynosi 7 godzin zegarowych, w tym:
  • 6 x 1 godziny zegarowej zajęć szkoleniowych (łącznie 6 godzin zegarowych);
  • 4 przerwy kawowe po 5 minut;
  • 1 przerwa kawowa 10 minut;
  • 1 przerwa 30-minutowa. 
 • Szkolenia prowadzone są przez dwóch ekspertów:
  • eksperta ds. aspektów prawnych realizacji inwestycji telekomunikacyjnych – posiadającego pięcioletnie doświadczenie w doradztwie w zakresie aspektów prawnych realizacji inwestycji telekomunikacyjnych i wyższe wykształcenie prawnicze oraz tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata lub tytuł równoważny dla zagranicznego prawnika zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej.
  • eksperta ds. aspektów technicznych – posiadającego pięcioletnie doświadczenie w realizacji inwestycji telekomunikacyjnych oraz biorącego udział w co najmniej 5 inwestycjach telekomunikacyjnych, gdzie wykonywał samodzielne funkcje techniczne w budownictwie tj. funkcje polegające na projektowaniu obiektu budowlanego lub kierowaniu robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w zakresie telekomunikacji wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną.
 • Liczba uczestników jednego dnia szkolenia wynosi maksymalnie 35 osób, minimalnie 25 osób
 • Szkolenia skierowane są do pracowników administracji rządowej i samorządowej oraz dla pracowników przedsiębiorców komunikacji elektronicznej i firm realizujących inwestycje telekomunikacyjne, w trybie online – w czasie rzeczywistym od 12 czerwca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.
 • Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne dla zakwalifikowanych uczestników.
« powrót